Onze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op oke te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.
Privacyverklaring

Privacystatement Faringwell B.V.

Faringwell respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Dit Privacystatement is van toepassing op alle gegevens die Faringwell verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten en van gebruikers van haar diensten.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Uw gegevens worden verwerkt om met ons een overeenkomst af te sluiten of onze verplichtingen uit een overeenkomst uit te voeren. Wij verwerken gegevens zoals uw NAW-gegevens, geslacht, emailadres, telefoonnummer, uw betalingsgegevens (zoals uw IBAN-nummer en of u hebt gekozen voor een maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso) en uw  kenteken met ritgegevens en locatiegegevens.

Het doel is om bij diefstal de opsporing te verzorgen via de meldkamer en om u in staat te stellen de locatie en ritgegevens van uw voertuig in te zien en in geval van diefstal die gegevens door te geven aan opsporingsinstanties. Wij gebruiken de gegevens om contact te onderhouden, uw vragen te beantwoorden en eventuele klachten te behandelen. Voorts gebruiken wij de gegevens om facturen te sturen en de betalingen te administreren.

Beveiliging

Faringwell gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Faringwell heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Derden

Faringwell schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals een meldkamer en automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft Faringwell de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is.

Uitsluitend indien Faringwell hiertoe wettelijk of op grond van de overeenkomst is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en justitie.

Cookiebeleid

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze gegevens worden gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt en onze diensten te verbeteren.

Gebruik Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics op onze website. Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en maken gebruik van de volgende instellingen:

- Google Analytics Anonimiseren (Wij verwerken niet uw gehele IP adres)

- Wij delen geen gegevens met Google

- Wij delen geen data met Google voor advertentiedoeleinden

- User ID is uitgeschakeld (het surfgedrag wordt niet getrackt)

e-Account, correctie gegevens en verwijdering

Via het e-Account kunt u op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Wij adviseren u ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en uw inloggegevens, uw persoonsgegevens niet publiekelijk te delen.